foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


 

UDZIAŁ W DRUGIEJ EDYCJI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO - NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Młodzież gimnazjalna po raz drugi uczestniczy w programie " Szkolny Klub Sportowy " , którego realizacja jest nadzorowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W programie uczestniczy 21 uczniów w tym 9 dziewcząt i 12 chłopców. Zajęcia prowadzone są przez panią Monikę Gładysz.

Cele programu SKS to:

- kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez młodzież

- poprawa sprawności fizycznej i stanu zdrowia, w tym profilaktyka nadwagi

- zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych

- praca nad młodzieżą mniej sprawną fizycznie i mniej aktywną

- tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych

 

- promocje różnorodnych sportów wśród młodzieży gimnazjalnej (piłka siatkowa, koszykówka oraz piłka nożna ).

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SKS - SZKOLNY KLUB SPORTOWY