foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


„ Skrzynka pytań i odpowiedzi”

Regulamin  konkursu  przyrodniczo-historycznego

„PIĘKNA  NASZA  POLSKA  CAŁA”

1.       Konkurs jest elementem planowanych działań „Rok dla Niepodległej”.

2.       Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV-VII  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach.

3.       Celem konkursu jest:

ü  pogłębienie wiedzy przyrodniczej i historycznej uczniów na temat Polski,

ü  kształcenie umiejętności poszukiwania informacji z różnych źródeł ( książki, czasopisma, programy telewizyjne, Internet),

ü  wdrażanie do systematyczności w działaniu.

4.       Przewidywany czas trwania konkursu marzec  - maj 2018 r.

5.       Dwa razy w tygodniu ( w wyznaczone dni) na tablicy ogłoszeń  będą prezentowane pytania konkursowe.

6.       Odpowiedzi na pytanie należy udzielać w formie pisemnej i dostarczyć nauczycielowi w wyznaczonym terminie.

7.       Uczniowie, którzy nie złożą odpowiedzi na pytanie w terminie zostaną skreśleni z listy uczestników konkursu.

8.       W przypadku dużej liczby uczniów biorących udział w konkursie,  w celu wyłonienia zwycięzców, Organizator przewiduje test składający się z pytań zadawanych w trakcie trwania konkursu.

9.       Laureaci konkursu ( I, II, III miejsce)  otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

                                                         Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy

Agnieszka Rezwow

                                                                                                                                                                                                                                                                        Wiesława Łuczak