REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Droga do niepodległości”

 

Cele konkursu:

                     uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

                     kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla ojczystej historii,

                     kształtowanie i rozwijanie zainteresowań historycznych dzieci i młodzieży,

                     pogłębienie wiedzy historycznej,

                     doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł doskonalenie umiejętności zdobywania informacji oraz ich wykorzystania,

                     budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego.

 

Adresaci konkursu:

                     uczniowie klas IV -VII szkoły podstawowej

                     uczniowie klas II i III gimnazjum

 

Termin konkursu: 09.05.2018 r.

 

Forma konkursu:

                     uczniowie będą rozwiązywać test w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum,

                     jury po sprawdzeniu testów wyłoni zwycięzców (miejsca I - III), którzy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

 

Zakres i tematyka:

                     wydarzenia  z  historii Polski w latach 1764 -1918

rządy S.A. Poniatowskiego, rozbiory Polski, Legiony Polskie we Włoszech; Księstwo Warszawskie 1807 - 1815, postanowienia Kongresu Wiedeńskiego w sprawie Polski; Królestwo Polskie 1815-1830; powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, sytuacja ziem polskich pod zaborem austriackim, pruskim i rosyjskim; I wojna światowa; odrodzenie Polski; udział J. Piłsudskiego, R. Dmowskiego i I. Paderewskiego w odrodzeniu Polski.

 

Organizatorzy : M. Królak i M. Wróbel.

 

Zgłoszenia: do 6 kwietnia 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

„Droga do niepodległości”

 

 

zgłoszenia:

                    do 6 kwietnia 2018

                    przyjmuje p. M. Królak i M. Wróbel