foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


17 października 2018 roku w naszej szkole odbył się Rajd dla Niepodległej. Uczniowie klas I - III wyruszyli ze szkoły w Zambrzykowie do Pomnika powstańców 1863r. Każdy uczeń przygotował dla siebie biało-czerwoną chorągiewkę, która podkreślała patriotyczny charakter marszu. Po dotarciu do celu uczniowie w skupieniu wysłuchali historii związanej z odwiedzanym miejscem. Dowiedzieli się, że pomnik jest jednocześnie mogiłą poległych powstańców, którzy walczyli za wolną Polskę. Minutą ciszy dzieci uczciły pamięć bohaterów, złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Po chwili odpoczynku wyruszyły w drogę powrotną.
Po powrocie do szkoły w Zambrzykowie dzieci wzięły udział we wspólnych zabawach na boisku. Po zabawie chętnie posiliły się ciepłą kiełbaską  dostarczoną przez Panią Dyrektor.
Trochę zmęczeni, ale zadowoleni uczniowie wrócili autokarami do szkoły w Sobieniach Jeziorach.
Pozdrawiam ciepło