foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


   

  

Regulamin konkursu plastycznego "Jesienne cyferki"

(Konkurs ma charakter rodzinny, pracę wykonują dzieci wraz z wybranym członkiem rodziny).

 

I. Organizator konkursu plastycznego:

- nauczyciele oddziałów przedszkolnych w Zambrzykowie.

 

II. Cele konkursu:

• utrwalenie symboli matematycznych,

• rozbudzanie u dzieci ciekawości i kreatywnego myślenia,

• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

• dostrzeganie piękna natury,

• wzmacnianie więzi rodzinnych,

 • współpraca z rodzicami.

 

III. Warunki uczestnictwa:

- Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z klas 0 wraz z wybranymi członkami rodziny.

- Tematyka: "Jesienne cyferki” na wesoło- ozdabianie cyfr – od 1 do 5.

- Technika pracy: dowolna

- Metryczka:

Każda praca powinna posiadać metryczkę, zamieszczoną wyłącznie na odwrocie pracy. Należy podać: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, grupę.

 - Format prac: A4, praca płaska.

- Termin: Prace należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2019r  u nauczycielek grupy, do której dziecko uczęszcza, wraz z wypełnioną zgodą.

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody:

1.      Przy ocenie Jury będzie się kierowało następującymi kryteriami:

• pomysłowość i oryginalność pracy,

• różnorodność wykorzystanych materiałów przyrodniczych ,

• wyeksponowanie jesiennych kolorów,

• trwałość pracy,

• widoczny wkład pracy osoby dorosłej i dziecka.

2.      Wystawa pokonkursowa odbędzie się na korytarzu szkolnym w Zambrzykowie.

3. Jury przyzna :

- dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów za I, II, III miejsce.

4. Lista laureatów oraz nagrodzone prace plastyczne opublikowana zostaną na stronie internetowej .