Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Sobieniach-Jeziorach

Nr. konta Rady Rodziców

219197 0004 0009 7387 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Sobieniach-Jeziorach