foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


„Uczymy Dzieci Programować”

W drugim semestrze klasy 3A i 3B wzięły udział w ogólnopolskim programie „Uczymy dzieci programować”. Organizatorem programu była Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej, a wsparcia udzielała marka Edu-Sense. W naszej szkole zajęcia te prowadziły wychowawczynie klas: p. Magdalena Głuchowska, p. Bernadeta Wiechowska. Cele programu to m.in.  świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych, nauka przez zabawę, wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, rozwijanie postawy odpowiedzialności

za środowisko naturalne, stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii, kształtowanie kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów                       i optymalnych rozwiązań. Uczestnicy realizowali zgodnie z harmonogramem programu zaproponowane zadania.  W przygotowanych na potrzeby programu scenariuszach autorka p. Anna Świć uwzględniła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022. Zastosowane aktywności online na stronie programu https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/udp - wirtualna tablica, filmy; offline – roboty edukacyjne i puzzle „Ozobot” wzbogaciły zajęcia komputerowe i świetlicowe. Umiejętność kodowania z użyciem „Ozobotów” to dla naszych uczniów niezwykle ciekawa forma spędzania czasu i zdobywania w kreatywny sposób nowych kompetencji XXI wieku.X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More