foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Sobieniach-Jeziorach

Nr. konta Rady Rodziców

219197 0004 0009 7387 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Sobieniach-Jeziorach

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Sobieniach-Jeziorach

Nr. konta Rady Rodziców

219197 0004 0009 7387 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Sobieniach-Jeziorach

W dniach 18 marca i 21 marca w naszej szkole odbył się „Dzień Matematyki”. W konkursie polegającym na udzielaniu odpowiedzi na pytania związane z naszą planetą Ziemią wzięli udział uczniowie klas IV -VIII.

Wśród uczniów klas VIII największą liczbę punktów zdobył zespół nr 7 w składzie: Jakub Kęder, Jakub Burkowski, Kornelia Staniszewska oraz zespół nr 10 w składzie: Amelia Zych, Natalia Retmaniak, Damian Górski.

Wśród uczniów klas VII największą liczbę punktów zdobył zespół nr 4 w składzie: Igor Baran, Julia Opolska, Katarzyna Augustyniak, Zofia Żelazo oraz zespół nr 10 w składzie: Julia Wróbel, Julia Wiącek, Marek Jaworski, Brunon Biesiada.

Wśród uczniów klas VI największą liczbę punktów zdobył zespół nr 1 w składzie: Gabriela Babska, Jakub Gontarz, Gabriela Cherubin

Wśród uczniów klas V największą liczbę punktów zdobył zespół nr 4 w składzie: Lena Retmaniak, Maja Rytel.

Wśród uczniów klas IV największą liczbę punktów zdobył zespół nr 6 w składzie: Antoni Sosnowski, Wojciech Jaworski, Julia Kasprzak, Weronika Adamusińska.

                                                                       Gratulacje.