foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Witamy !!!

 

Zadania do realizacji dla grup przedszkolnych:

 

 

 KOCHANE DZIECI I DRODZY RODZICE!

 

Choć ten rok przedszkolny był nieco inny od pozostałych

pragniemy podziękować Państwu za współpracę,

 

a Wam kochane dzieci za

 

wspólne zabawy i spędzony razem czas.

 

Życzymy Wam mnóstwa uśmiechu oraz tej

 

Waszej wspaniałej dziecięcej radości!

 

 

                                                                                                                                     Nauczyciele i pracownicy

 

Praca zdalna (j. angielski 3-latki) na dzień 26.03.2020r.

J. angielski (30.032020r.)

J. angielski (01-02.04.2020r.)

J. angielski (6-8.04 2020r.)

J. angielski gr II i III (6-7.04 2020r.)

J. angielski gr I (15-16.04.2020)

j.angielski gr II i III (27-30.04.2020r.)

J. angielski gr. I (27-30.04.2020r.)

j. angielski gr I (4-8.05.2020r.)

J. angielski gr II i III (4-8.04.2020r.)

J. angielski gr I (11-15.05 2020r.)

J. angielski gr II i III (11-15.05.2020r.)

J. angielski gr I (18-22.05.2020r.)

J. angielski II-III (18-22.05.2020r.)

J. angielski gr. I (25-29.05.2020r.)

J. angielski  gr II-III (25-29.05.2020r.)

J. angielski gr I (1-5.06.2020r.)

J. angielski gr II-III (1-5.06.2020r.)

 

Propozycje dla gr I

Na dzień  26,27.03.2020r.

Na dzień 30.03.2020r

Na dzień 6-10.04.2020r

zał.1

Na dzień 14-17.04.2020r.

Na dzień 20-24.04.2020r.

WSTĘP DO PROGRAMU„Kubusiowi przyjaciele natury”

Na dzień  27-30.04.2020r.

Na dzień 4-8.05.2020r.

Na dzień 11-15.2020r.

Na dzień 18-22.05.2020r.

Na dzień 25-29.05.2020r.

Na dzień 1-5.06.2020r.

Na dzień 8-13.06.2020r.

Na dzień 15-19.06.2020r.

Na dzień 22-25.06.2020r.

 

Propozycje dla gr II

Na dzień  26.03.2020r.

Na dzień 27.03.2020r.

Na dzień 30.03-03.04.2020r.

Załącznik 1

Załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

załącznik 9

Na dzień 6-10.04 2020r

 zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

zał.5

zał.6

zał.7

zał.8

zał.9

zał.10

zał.11

14.04-17.04.2020r

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

20.04-24.04.2020r.

zał. 1

zał. 2

WSTĘP DO PROGRAMU „Kubusiowi przyjaciele natury”

27-30.04.2020r.

zał 1

zał 2

4-8.05.2020r

11-15.05.2020r.

25-29.05.2020r.

1-5.06.2020r.

8-13.06.2020r.

15-19.06.2020r.

zał.1

zał.2

zał.3

22-25.06.2020R.

29-30.06.2020R.

ZAŁ 1

ZAŁ 2

 

 Grupa III-4-latki

Na dzień 26,27.03.2020r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Na dzień 30.02.2020r.

Na dzień 31.02.2020r.

Na dzień 1.04.2020r.

Na dzień 2.04.2020r.

Na dzień 3.04.2020r.

załącznik 1 (na 1.04)

Na dzień 6_10.04.2020r.

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

MP3

Na dzień 14-17.04.2020r.

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

Na dzień 20-24.04.2020r

zał, 1

zał.2

Na dzień 27-30.04.2020r.

odgłosy "gór"

odgłosy "miasta"

odgłosy "morza"

odgłosy "lasu"

odgłosy "wsi"

odgłosy "opowiadanie"

4-8.05.2020r.

zał 1

zał 2

zał 3

zał. 4

11-15.05.2020r.

zał. 1

zał. 2

18-22.05.2020r.

25-29.05.2020r.

Na dzień 1-5.06.2020r.

Na dzień 8-13.06.2020r.

15-19.06.2020r.

zał.1

 zał.2

zał.3

zał.4

22-25.06.2020r.

29-30.06.2020R.

 

Grup III-5-latki

Na dzień 26,27.02.2020r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Na dzień 30.03.2020r.

Na dzień 31.03.2020r.

Na dzień 1.04.2020r.

Na dzień 2.04.2020r.

Na dzień 3.04.2020r.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 4

Na dzień 6-10.04.2020r.

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

zał.5

Na dzień 14-17.04.2020r.

Na dzień 20-24.04.2020r.

zał.1

zał. 2

Na dzień 27-30.04.2020r.

Na dzień 4-8.05.2020r.

zał. 1

Na dzień 11-15.05.2020r

ZAŁ. 1

ZAŁ. 2

Na dzień 18-22.05.2020r.

 Na dzień 25-29.05.2020r.

Na dzień 1-5.06.2020r.

Na dzień 8-13.06.2020r.

15-19.06.2020r.

22-25.06.2020r.

29-30.06.2020R.

 

RELIGIA

Zadanie

Zadania na 17.04.2020r.

Katecheza na 27-30.04.2020r. (3-4 latki)

Katecheza na 27-30.04.2020r. (5-6 latki)

Katecheza na 4-8.05.2020r. (3-4 latki)

Katecheza na 4-8.05.2020r. (5-6 latki)

 katecheza na 18-22.05.2020r. (3-4 latki)

 katecheza na 18-22.05.2020r. (5-6 latki)

katecheza na 27.05.2020r (5-6 latki)

 katecheza na 01.06.2020r. (3-4 i 5-6 latki)

 katecheza na 03.06.2020r.(3-4 latki)

katecheza na 10-19.06.2020r(3-4 latki)

katecheza 10-19.06.2020r.(5-6 latki)